Α. Πετρόπουλος & Συνεργάτες

Η Δικηγορική Εταιρία Α. Πετρόπουλος και Συνεργάτες ιδρύθηκε από τον Άγγελο – Ευάγγελο Πετρόπουλο το έτος 1982 και εδρεύει στην Αθήνα σε ένα ιδιόκτητο ανακαινισμένο νεοκλασικό κτήριο του 1925 επί της οδού Ζαίμη αρ. 48.

Η Δικηγορική Εταιρία μας αποτελεί μία ομάδα νομικής και οικονομικής υποστήριξης, η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών και χειρίζεται υποθέσεις που αφορούν σε όλα τα νομικά θέματα, τα οποία μπορεί να απασχολήσουν τόσο το ξεκίνημα όσο και την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης. Η Εταιρία προσφέρει τη δυνατότητα τόσο στην Διοίκηση της εταιρίας – πελάτη όσο και στα στελέχη της να έχουν καθημερινή νομική και οικονομική κάλυψη σε όλες τις ενέργειες και αποφάσεις τους.

Για το σκοπό αυτό, η Δικηγορική Εταιρία μας στελεχώνεται από οκτώ δικηγόρους, ένα συμβολαιογράφο, ένα φοροτεχνικό – οικονομολόγο, γραμματειακή υποστήριξη έξι συνεργατών και μία σειρά από ειδικευμένους επιστημονικούς συμβούλους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανάλογα με τη φύση της κάθε υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δικηγορική Εταιρία είναι εξειδικευμένη σε θέματα αγοράς και πώλησης ακίνητης περιουσίας, επενδύσεων, ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας, σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων και κινητών), φορολογικών και ασφαλιστικών υποθέσεων, αγοράς και πώλησης εταιριών, συγχωνεύσεων εταιριών και αντιπροσώπευσης οίκων εξωτερικού.