ΔΕΗ

H ΔΕΗ Α.Ε. είναι μια πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία, με δραστηριότητες που καλύπτουν όλους τους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,4 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, εργοστάσια παραγωγής, καθώς και θυγατρικές στους τομείς μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο τέλος του 2012 κατείχε το 68% της εγκατεστημένης ισχύος των Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, και στο παραγωγικό της δυναμικό περιλαμβάνονται Σταθμοί με καύσιμο λιγνίτη, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καθώς και Σταθμοί Υδροηλεκτρικοί και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

PPC S.A. is operating as a fully vertically integrated company covering the whole spectrum of activities in the electricity field. Today, PPC is the largest Corporation for power generation and supply in Greece, with more than 7.4 million customers.

It includes wide infrastructure in installations of lignite mines, power generation, transmission and distribution. By the end of 2012, the Corporation acquired the 68% of the installed capacity of Power Plants in Greece, and its generation potential comprises lignite-fired, natural gas-fired and oil-fired Power Plants as well as Hydroelectric and Renewable Energy Sources Plants.

http://www.dei.gr/

 

http://www.dei.gr/