Κωνσταντίνου & Βρέττας

Η Δικηγορική Εταιρεία ″Κωνσταντίνου & Βρέττας″ ιδρύθηκε με σκοπό τη παροχή ευρυφασματικής νομικής εκπροσώπησης ιδιωτών και φορέων, όλων των νομικών μορφών και μεγεθών.

Στόχος και δέσμευση της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την αντιμετώπιση των εκάστοτε νομικών ζητημάτων, μέσω αφ΄ενός των εξειδικευμένων συνεργατών μας και αφ΄ετέρου του ευέλικτου εταιρικού δικτύου διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης, προσαρμοζόμενο στις ανάγκες των πελατών μας.

Η προσωπική επαφή με τους εντολείς μας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εταιρείας και βασικό στοιχείο της επαγγελματικής μας ταυτότητας, ώστε μέσω αυτής να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος.