Αθανάσιος Σ. Τσαυτάρης

Minister_tsaytaris_170Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Καθηγητής Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας – Ελλάς. Διευθυντής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών.

Πρόεδρος του Τμήματος Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος δύο διδακτορικών διπλωμάτων, το ένα από το ΑΠΘ στον τομέα της Ποσοτικής Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών και το άλλο από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, ΗΠΑ στον τομέα της Μοριακής Βιολογίας Φυτών και Βιοτεχνολογίας. Συμμετέχει σε πολλές Επιτροπές, Επιστημονικές Οργανώσεις και Συλλόγους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε., τον Ο.Ο.Σ.Α. και τον Ο.Η.Ε. Είναι μέλος Συμβουλευτικών και Διαχειριστικών Επιτροπών για την έρευνα και την τεχνολογία τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Έχει διατελέσει:

 • Ερευνητής  στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, ΗΠΑ Μέλος του Ελληνικού  Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας
 • Μέλος Ομάδων Εργασίας και Επιστημονικών Επιτροπών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε., τον Ο.Ο.Σ.Α. και τον Ο.Η.Ε.
 • Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του  Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΕ, για  προγράμματα Έρευνας Αγροτικής Πολιτικής
 • Πρόεδρος της Ελληνικής  Επιτροπής Βιοηθικής
 • Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας
 • Διευθυντής Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, πρώην Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας
 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ»

Δημοσιεύσεις:

 • Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 200 άρθρα και κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Τρεις από τις εργασίες του είναι δημοσιευμένες στα Πεπραγμένα της Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ.

Ερευνητικά προγράμματα:

 • Έχει τιμηθεί με την ανάθεση μεγάλου αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τις ελληνικές αρχές.

Άλλες Πρωτοβουλίες:

 • Κατέθεσε την αρχική πρόταση για τη δημιουργία της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας»
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρότασης για τον πρώτο συνεργατικό σχηματισμό στον τομέα των τροφίμων  στην Ελλάδα, το Βιο-Αγροτοδιατροφικό cluster.

Βραβεία:

 • Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο με το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικα
 • Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Sheffield

Ξένες Γλώσσες:

 • Αγγλικά
 • Γαλλικά