Διοργάνωση

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Δήμος Καλαμάτας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης διοργάνωσαν Συνέδριο στην Καλαμάτα με θέμα: «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπο την Αιγίδα: