Πρόσκληση Συνεδρίου

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Δήμος Καλαμάτας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης διοργάνωσαν Συνέδριο με θέμα: «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Η θεματολογία περιλάμβανε:

την επίτευξη της Βιώσιμης Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία αποκεντρώνεται, επεκτείνεται από την Κεντρική Διοίκηση προς τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τα Επιμελητήρια, με τη συνεργασία Πανεπιστημίων, Οργανισμών, Συλλογικών και Kλαδικών Φορέων, μέσω της δημιουργίας «έξυπνων» και βιώσιμων Πόλεων που λειτουργούν ως φυτώρια και επιταχυντές της καινοτομίας και πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που δρα ως καταλύτης για την επιχειρηματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη.

Απευθυνόταν σε:

  • εκπροσώπους της αγοράς, εν δυνάμει επιχειρηματίες, στελέχη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας,
  • εκπροσώπους της Κυβέρνησης, των πολιτικών χώρων και της τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και μέλη των Επιμελητηρίων, θεσμικών φορέων,
  • εργαζόμενους και ανθρώπινο δυναμικό με ανάγκη επανακατάρτισης για εύρεση εργασίας.