Πρόσκληση

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργάνωσαν σε συνεργασία με την Boussias Communications, το Συνέδριο «Η Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας και το νέο Πρότυπο Επιχειρηματικότητας».

Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014, ώρα 11.00 έως 17.30 στο Συνεδριακό χώρο της Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων της Βοιωτίας.

Στόχος του Συνεδρίου: Το Συνέδριο πραγματευόταν την αναζήτηση στρατηγικών ενίσχυσης της καινοτόμου, ανταγωνιστικής και αποδοτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας και την εξωστρέφεια, που θα βασίζεται σε σύγχρονες υποδομές, διαφανείς θεσμούς, σχέσεις και διαδικασίες. Επιχειρηματικότητα που θα έχει τη δυναμική συγκράτησης των στελεχών και ταλέντων στη χώρα και θα προσελκύει την υγιή, διαφανή χρηματοδότηση και επένδυση.

Η θεματολογία του Συνεδρίου, διαπνέεται από την ανάδειξη της Επιχειρηματικότητας ως μοχλού επανεκκίνησης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και περιλαμβάνει:

1. Επενδύσεις σε Υποδομές και Ενεργειακή Επάρκεια – Χρηματοδότηση

Οι μεγάλοι Επιχειρηματικοί Όμιλοι της χώρας ως επενδυτές της «επόμενης ημέρας»
Προσέλκυση διεθνών επενδυτών – Θεσμικό πλαίσιο.
Προσιτή και επαρκής ενεργειακή κάλυψη.
Αναδιάρθρωση του μείγματος ενεργειακών πηγών με προσανατολισμό σε οικολογικά καύσιμα και ήπιες μορφές ενεργειας (Φυσικό Αέριο, ΑΠΕ) ως ορθή και ανατρεπτική λύση για την προοπτική ασφαλούς και επαρκούς κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας.
Υποδομές: ολοκλήρωση οδικών αξόνων, δικτύου Φυσικού Αερίου, υδροδοτήσεων & επικοινωνιακών υποδομών με ταχύτατα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
Αξιοποίηση των υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της Ελλάδος ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για οικονομική ευημερία.
Επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων συγκεκριμένων κλάδων ως βασικούς πυλώνες της: Ενέργεια – φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ, επενδύσεις σε υποδομές ανάπτυξης, ενεργειακή επάρκεια, κοινωνικά τιμολόγια, ενδυνάμωση ελληνικών βιομηχανιών.

2. Καινοτομία, νέες τεχνολογίες & επιχειρηματικότητα στις Βιομηχανίες, εκπαίδευση και ασφάλιση του Ανθρώπινου Δυναμικού

Καινοτομία στο σχεδιασμό προϊόντων (R&D), στη διαφοροποίηση του τρόπου ικανοποίησης των αναγκών των καταναλωτών, στον τρόπο και στις διαδικασίες παραγωγής.
Καινοτόμοι τρόποι προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, διαδραστική επικοινωνία με τους καταναλωτές
Η ψηφιακή τεχνολογία στο επίκεντρο όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων.
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητάς τους ως ο βασικότερος παράγοντας αφύπνισης και βιωσιμότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας.

3. Πρωτογενής παραγωγή, Ποιοτικός τουρισμός και εξωστρέφεια

Η αναγκαιότητα για συσπείρωση και συνεργασία των τοπικών δυνάμεων ως παράγοντας επίτευξης οικονομιών κλίμακας και διείσδυσης στις αγορές.
Οι επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή με καινοτόμα χαρακτηριστικά ως λύση ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
Ο προσανατολισμός στις εξαγωγές ως διέξοδος των εταιριών για την αντιμετώπιση της μείωσης της τοπικής αγοραστικής δύναμης.
Η τουριστική ανάπτυξη ως στόχος και αποτέλεσμα επιτυχούς πολιτικής και επιμελούς-εμφατικής προσήλωσης στην ποιότητα.

Απευθυνόταν σε:

εκπροσώπους της αγοράς, στελέχη μεγάλων βιομηχανιών και επιχειρηματικών ομίλων της χώρας, θεσμικούς, κυβερνητικούς, εκπροσώπους των πολιτικών χώρων και της τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέλη των Επιμελητηρίων.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων:
της Κυβέρνησης, των πολιτικών χώρων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Διοίκησης της ΚΕΕΕ, των Eπιμελητηρίων, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.