Αθήνα – Πρόσκληση

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος διοργάνωσαν στην Αθήνα Συνέδριο με θέμα “Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα”.

Το Συνέδριο πραγματευόταν την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της Πολιτείας και των Δήμων δια μέσου των Επιμελητηρίων, για σχεδιασμό πολιτικών προώθησης της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, με την ενεργό συμμετοχή των Παραγωγικών Δυνάμεων και των Τοπικών κοινωνιών.

Η θεματολογία του περιλάμβανε:

Την επίτευξη της Βιώσιμης Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία αποκεντρώνεται, επεκτείνεται από την Κεντρική Διοίκηση προς τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τα Επιμελητήρια, με τη συνεργασία Πανεπιστημίων, Οργανισμών, Συλλογικών και Κλαδικών Φορέων.

Απευθυνόταν σε:

  • εκπροσώπους της αγοράς, εν δυνάμει επιχειρηματίες, στελέχη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας,
  • εκπροσώπους της Κυβέρνησης, των πολιτικών χώρων και της τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και μέλη των Επιμελητηρίων, θεσμικών φορέων,
  • εργαζόμενους και ανθρώπινο δυναμικό με ανάγκη επανακατάρτισης για εύρεση εργασίας.