Ιωάννης Καλλιάς

KALLIAS_170Γενικός Διευθυντής και CEO της TÜV AUSTRIA Hellas.

Ο Ιωάννης Καλλιάς γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διαχείριση Ποιότητας από το Cranfield University της Μεγάλης Βρετανίας, όπου αποφοίτησε με άριστα.

Η εργασιακή του εμπειρία ξεκινάει από το 1997 σε Χημικές Βιομηχανίες. Το 2001 ξεκινάει η επαγγελματική του σταδιοδρομία στην TÜV AUSTRIA Hellas ως Επικεφαλής Επιθεωρητής και Προϊστάμενος του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Από το 2002 και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια διατελεί Προϊστάμενος του Τομέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, έχοντας την ευθύνη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο. Το 2006 αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης.

Από το 2010 έως σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής και CEO της TÜV AUSTRIA Hellas, αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες της TÜV AUSTRIA Hellas σε ακόμα 10 χώρες του εξωτερικού, ενώ από το 2011 είναι αντιπρόεδρος στην Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, HELLASCERT.

Παράλληλα, έχει τη θέση του CEO σε άλλες 5 θυγατρικές του TÜV AUSTRIA Group σε Αυστρία και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και έχει οριστεί ως TÜV AUSTRIA Group Middle East & Balkans Area Director.

Tέλος, μέσω της TÜV AUSTRIA Hellas η οποία έχει οριστεί ως το κεντρικό σημείο αναφοράς και το διεθνές competence center για τα θέματα της Πιστοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων, χαράσσει τη στρατηγική σε παγκόσμια κλίμακα για το TÜV AUSTRIA Group μεταφέροντας την Ελληνική τεχνογνωσία σε 26 χώρες του κόσμου.