Ιωάννης Κοπανάκης

KOPANAKIS_170aΙωάννης Κοπανάκης, Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, ΔΕΗ Α.Ε.

Έχει αναλάβει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, ενώ προηγουμένως και από το 2007 ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής.

Έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης της Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής κατά τα προηγούμενα 6 χρόνια, ενώ από την ένταξή του στη ΔΕΗ, το 1985, και για 13 χρόνια εργάστηκε στη παραγωγική διαδικασία ως μηχανικός υπηρεσίας, προϊστάμενος συντήρησης και διευθυντής Ατμοηλεκτρικού Σταθμού.

Συνολικά επί 29 χρόνια, από το 1985 μέχρι σήμερα, ο κ. Κοπανάκης έχει αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες στη διοίκηση μονάδων παραγωγής και στη διοίκηση της απόδοσης του συνόλου του θερμοηλεκτρικού παραγωγικού δυναμικού της ηπειρωτικής χώρας.

Είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος τίτλου MBA από το Nottingham Trend University.